Informační středisko NPŠ Kašperské Hory

 Stálá expozice se zaměřuje na téma voda v šumavské krajině. Přináší informace o rašeliništích a mokřadech, představuje šumavská ledovcová jezera i vodní toky a jejich význam pro udržení vody v krajině.

Další část seznamuje návštěvníky s lesními ekosystémy a jejich faunou a flórou a potravními vztahy v přírodě. Zvláštní pozornost je věnována tajemným nočním letcům – netopýrům, kteří v okolí Kašperských Hor nacházejí vhodná místa pro zimování.

Součástí IS je přírodní areál s možností posezení, se zastřešeným altánem a s malou naučnou stezkou, která pomůže návštěvníkům blíže poznat některá zvířata a stromy na Šumavě. Stezka je doplněna o různé úkoly pro malé i velké návštěvníky a milovníky Šumavy.

Otevírací doba (stav k 1. 5. 2020):

červen (mimo Ne)8:30 - 16:00 hod
červenec, srpen8:30 - 16:00 hod
září (mimo Ne)8:30 - 16:00 hod
říjen (mimo So, Ne)8:30 - 16:00 hod

 

Další informace: https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/navstevnicka-centra/informacni-stredisko-kasperske-hory/


Mapa