Přes Nebe a Peklo na Ždánov, Kašperské Hory

Vycházkový okruh  - cca 9 km

Z náměstí se vydáme po hlavní silnici - ulicí Vimperská. V horním rohu náměstí míjíme Motomuzeum se stálou expozicí České hračky.  Ve Vimperské ulici jdeme okolo budovy základní školy (bývalé reálky z r. 1911). Motorest Na Cikánce nám zůstane po levé ruce těsně před důležitou křižovatkou. Pokračujeme dále přímým směrem vzhůru po silnici vedoucí do Nezdic. Tato lokalita získala označení Na  Cikánce v době, kdy zde tábořili Cikáni, kteří nesměli do města. 

Druhou lesní cestou odbočíme vpravo do lesa. Po 200 m mírného stoupání  lesem, odbočíme opět vpravo.  Pokračujeme podle značek až k hájence Nebe (Himmelreich), která je nejvýše položeným domem  Kašperských Hor. (Hájenka - soukromý penzion vstup na pozemek vyhrazen pouze ubytovaným hostům). Odsud se nabízí nádherný pohled na šumavské vrcholy.  Zleva  Huťská hora 1186 m s loukou Flusárny a chalupami Kozích Hřbetů. Dále na obzoru Oblík 1227 m, Jezerní hřbet nad Srním 1265 m a za ním rozhledna Poledníku 1314 m u Železné Rudy.

Pokračujeme doleva lesní vrstevnicovou cestou kolem závory, která nás přivede na okraj louky bývalé osady Ždánov. Do r. 1990 zde bývala vojenská střelnice. Vznik osady se spojuje s hornickou činností ve středověku. Po určitou dobu patřila vesnice žichovickému panství Lamberků. Žili zde dřevaři a zemědělci. Mnoho obyvatel odcházelo na jaře za výdělkem do ciziny.

Stoupáme vzhůru cestou při lese. Po 150 m dojdeme ke zbytkům rozbořené usedlosti. Odtud se, dle směrníku, dáme  vlevo – přes louku, směrem k vrcholu Ždánova 1065 m. Vpravo pod zalesněnou mezí stával do r. 1947 statek Höllhof – Peklo.                                     

Přejdeme louku,  pokračujeme po polní cestě vlevo (po červené turistické značce) směrem ke hradu Kašperk. Z cesty vidíme panorama šumavských hor.  Od Huťské hory vlevo – Přilba 1217 m – pod ní telekomunikační věž na Churáňově – vpravo od ní Valy 1009 m s Obřím hradem 980-1010m nejvýše položenou pravěkou keltskou pevností na území ČR z doby 600-200 let před Kristem. Dále vlevo Popelná 1085 m, Světlá hora 1124 m a Boubín 1362 m.

V průběhu cesty si můžeme blíže prohlédnout bunkr (vpravo) – lehké opevnění vz. 37 z let 1936-38 vybudované z důvodů zabezpečení ochrany pohraničí. Další bunkr se nachází vlevo před přetnutím  červené turistické trasy  silnicí III. třídy (směr K.Hory-Nezdice). Přejdeme silnici a pokračujeme v téměř přímém směru turistické trasy červeně značené k okraji lesa. Tam u křížku opustíme červenou turistickou značku a odbočíme vlevo. Vede nás značka určená pro tento vycházkový  okruh (totožná s úsekem vycházk. okruhu „Na Kašperk jinak“, vedoucí ovšem vzhůru). V klesání nám po pravé ruce zůstává další bunkr. Lesní cesta ústí nad osadou Kavrlík, která je poprvé zmiňována v r. 1426 (důl na zlato), dům se zvoničkou, kaple.

Napojíme se na asfaltovou cestu směrem vlevo. Nyní  míříme k domkům v Kašperských Horách  na Cikánce. Na náměstí dojdeme opět  Vimperskou ulicí.

Mapa naučných stezek a vycházkových okruhů zde ...