Památky dolování a úpravy zlatonosného křemene na Kašperskohorsku

Zalesněné stráně na řadě míst v okolí Kašperských Hor skrývají četné stopy staré důlní činnosti. Jsou to jednak zbytky štol a šachet a jednak jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrchovou těžbou. K těmto technickým památkám Vás zavede naučná stezka Cestou zlatokopů s východištěm na náměstí.

Mlecí kameny a balvany s miskovitými prohlubněmi (umístěné v okrasné skalce u hlavního kostela a na nádvoří hotelu Tosch) jsou dokladem středověké úpravnické techniky. Mlecí kameny byly součástí mlýnů na rozemílání křemenů obsahujících zlato. Na kamenech s miskovitými prohlubněmi se roztíral zlatonosný písek, z něhož se amalgamací (vyluhováním zlata rtutí) získával zlatý kov.


Text: PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy
Foto: pro Muzeum Šumavy - Karel Kuklík