Muzeum Šumavy, Kašperské Hory

Muzeum nabízí stálé expozice Život na staré Šumavě, Přírodovědeckou expozici a rozšířenou expozici Sklářství na Šumavě. Vystaveny zde jsou exponáty vztahující se k těžbě zlata a k životu obyvatel staré Šumavy. K nejcennějším exponátům patří soubor pozdně gotických plastik z přelomu 15. a 16. století a kolekce šumavského skla.

Významnou akcí pro muzeum Šumavy je vystavení části mincovního pokladu, který se našel při rekonstrukci náměstí v Kašperských Horách v r. 2009. Tento objev, který přestavuje druhý největší mincovní nález v západních Čechách od roku 1771, si díky tomu může prohlédnout každý návštěvník.

Více informací na tel.: +420 376 582 226 (pokladna muzea)

http://muzeum.sumava.net/

 


Mapa