KAŠPERSKĚ HORY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Původně renesanční dům, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperka, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada a místokancléř českého království, Jiří z Lokšan.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou města. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století.
Místo je dějištěm četných lidových pověstí.
Jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách - trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století, která se do dnešní doby dochovala téměř v původní architektonické podobě.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn na jižním okraji města v novorománském slohu v letech 1850 - 1867. Tradice mariánských poutí je živá dodnes.
Pranýře byly místem veřejného trestání a hanby a připoutávali se k nim odsouzenci, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy patří podnikatelské úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20.století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.
Zlatá stezka patřila k nejvýznamnějším středověkým obchodním cestám střední Evropy.

Historické články, pověsti,…

Spravedlnost se v Kašperských Horách vykonávala na několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes nazýván Šibeniční (Galgenberg).
Šumavské Kašperské Hory se mohou právem chlubit velmi starou tradicí betlémářství. Činnost betlémářů tu můžeme vystopovat minimálně do doby baroka.
Vojenský střet ve Zhůří byl největším bojovým konfliktem americké a německé armády v oblasti horní Šumavy. V těžkém boji padlo deset Američanů.
Hudba v zimní čase, v době adventu a Vánoc měla vždy důležitou funkci. Na Šumavě pomáhala přežívat nepřívětivý čas dešťů, mrazů, zimních vánic i nemocí.
Po stopách letecké tragédie z Vánoc 1937 nedaleko Kašperských Hor.

Osobnosti

Dlouholetý duchovní správce v Kašperských Horách, pečoval o uchovávání kostelů, far, obrazů a plastik a pomáhal chránit duchovní tradici i v dobách nejtvrdšího útlaku komunistického režimu.

Historické fotografie

Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie.
Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Kašperské Hory
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ