Úřady, instituce, spolky

Přímo v budově radnice na náměstí. Informační materiály z Kašperských Hor a regionu Šumavy, nabídky ubytování, stravování, lokální mapky, kulturní programy apod.
Interaktivní expozice s informacemi o jedinečnosti šumavské přírody.
Mikroregion je sdružením podnikatelské a municipální sféry.
Sušice, Hartmanice, Kašperské Hory
Zájmové sdružení právnických osob

Školství

Informace pro rodiče i žáky
Sídlo dětského domova je v Kašperských Horách, další pracoviště jsou v Sušici a v Chanovicích.