Kostel sv. Mořice v Mouřenci u Annína (Mouřenec)

Kostel se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou.

Kostel sloužil jako farní pro osady v okolí. Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata, stezkou z Podunají a působením poustevníka Vintíře (+1045)

Kostel sv. Mořice je pozdně románská jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem 1230. V jižní stěně lodi se zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. 

Freska Posledního soudu (cca 1310 - 1320) zahrnuje ikonograficky cenné výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, scénu Psychostasis - Vážení duší a d.

 Na severní straně hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století.

Text : PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další informace o kostele i o akcích na Mouřenci
naleznete na stránkách:
www.pratelemourence.cz


A jak se na tam dostaneme ?

Pěšky i na kole, například :

Ze Sušice : červená turistická značka (12 km) nebo cyklostezka 331.

Z Hartmanic : po cyklostezce přes obec Pavlínov (5,5 km)

Z Kašperských Hor : z Kašperských Hor po žluté, Radešov most, dále červená podél Otavy (celkem 6 km)

Z Čeňkovy pily : po červené podél Otavy (9 km)


Mapa