KAŠPERSKĚ HORY A OKOLÍ : PŮL STOLETÍ SEISMICKÉ STANICE V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Czech • Deutsch • English

Půl století seismické stanice v Kašperských Horách

   V roce 2010 uplynulo už 50 let od založení seismické stanice Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Kašperských Horách. Tato observatoř patří k nejvýznamnějším zařízením svého druhu ve světě. Stanice Kašperské Hory s kódovým označením KHC byla po svém vzniku vřazena do mezinárodní sítě seismických stanic. Vyhodnocené seismogramy se předávají pravidelně do mezinárodních datových center, kde se určují základní údaje o jednotlivých zemětřeseních. Podle statistiky mezinárodního seismologického centra ISC ve Velké Británii zaregistrovala stanice KHC v období let 1964 – 1989 nejvíce seismických jevů ze všech stanic světové sítě a tak se tato stanice zařadila k nejcitlivějším stanicím vůbec.

       Seismická stanice v Kašperských Horách byla zřízena v roce 1960 na základě výsledků výzkumu seismického neklidu v českých zemích původně k doplnění ústřední seismické stanice Geofyzikálního ústavu v Průhonicích u Prahy. Kritériem pro umístění nové stanice právě do oblasti Kašperských Hor byl malý seismický neklid, dobré podloží a nepřítomnost velkých staveb. K 1.lednu 1960 bylo vydáno povolení ke stavbě a v květnu téhož roku byla již stanice uvedena do provozu. Kašperskohorská seismická stanice se nachází v údolí Zlatého potoka v lokalitě Mlýn Na rybníce (Weihermühle). Přístroje zaznamenávající kmity půdy – seismometry jsou uloženy ve štole Kristina, která tu zbyla po dolování zlata. Zesílené signály zaznamenané seismometry se přenášejí kabely do registrační místnosti se záznamovými přístroji ve zvláštní budově. Velkou zásluhu o rozvoj a chod této seismické stanice měl občan města Kašperských Hor pan Bohumil Bartizal, který tu pracoval přes 20 let. Po celou dobu existence stanice se o provoz a interpretaci záznamů starají už dvě generace rodiny Bartizalovy, v současné době paní Jana Bartizalová.

 

PhDr. Vladimír Horpeniak

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

 


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Kašperské Hory
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ