Na Kašperk jinak

Vycházkový okruh – cca 8,5 km

Po opuštění náměstí jdeme Vimperskou ulicí. Na levé straně ulice míjíme dominantní budovu bývalé německé reálky (z roku 1911), dnes  základní školy. Proti ní je v parčíku umístěn pomník „Obětem válek a každého násilí“ a kaplička sv. Antonína, která je jednou z mnoha místních barokních kaplí.

Další kaplička - Dvanácti apoštolů v zatáčce u silnice je pro turisty důležitým bodem. Přibližně  150 m  za kapličkou odbočíme z hlavní silnice vlevo na polní cestu (je označena symbolem vycházkového okruhu) vedoucí do obce Kavrlík.

Před osadou Kavrlík odbočíme vpravo do kopce. Stoupáme lesní cestou. Nedaleko před vrcholem, na levé straně stojí bunkr – lehké opevnění vzor 37 z doby těsně před II. sv. válkou. Tato opevnění byla budována v jihozápadním pohraničí proti hrozícímu nebezpečí fašistického Německa od r. 1937.

Na konci stoupání míjíme křížek. Napojíme se na červenou turistickou značku, po které odbočíme vlevo. Směřujeme do osady Žlíbek. Při cestě jsou v terénu skryty další bunkry.

Osada Žlíbek (876 m n.m.) se pyšní opravenou kapličkou. První zprávy o osadě, která původně patřila ke hradu Kašperk, existují z r. 1402. R. 1584 ji odkoupilo město Kašperské Hory. Voda z pramene při cestě je svedena do žlabu vytesaného  z velkého kmene stromu.

Ze Žlíbku pokračujeme vlevo po žluté turistické značce. Cesta lesem nás přivádí na Pustý Hrádek (925 m n.m.), což jsou zbytky kamenné stavby, která byla  původním předsunutým opevněním hradu Kašperk. Nabízí se nádherný rozhled do kraje. V dáli  lze spatřit Roklan a  úžasný je výhled na blízký hrad.

Sestupujeme lesem do sedla u hradu Kašperk. Doporučujeme  prohlídku královského hradu, který se řadí k mnoha významným projektům Karla IV. Důvodem bylo zajištění ochrany Zlaté stezky kašperskohorské, zemské hranice a místních zlatých dolů.                                            

Z hradu se vrátíme zpět na rozcestí u turistické mapy. Vydáme se po zelené turistické značce vpravo dolů. Po 100 metrech,  na křižovatce cest, odbočíme vlevo, lesní cestou do osady Kavrlík. Tam se nacházel důl na zlato. První zmínka o osadě je z r. 1426, od 16. stol. patří k městu Kašperské Hory. Uprostřed vesničky stojí barokní kaplička. Napravo je chátrající  typické horské stavení s polovalbovou střechou, prkenným štítem a zvoničkou. Tento objekt zobrazil v 19. století malíř Karel Liebscher v díle Ottovy Čechy I.

Z Kavrlíku půjdeme přes pastvinu a Opolenecký potok zpět ke kapličce Dvanácti apoštolů.  Západně od zmíněné kapličky bývalo v minulosti popraviště.

Podle lidové pověsti došlo na poli u kapličky k ozbrojenému střetu místních katolických měšťanů s husity. Poražení husité byli zahnáni ke Strakonicím.        

Po silnici se vracíme do města.

Mapa naučných stezek a vycházkových okruhů zde ...