Šumavskými vesnicemi, Kašperské Hory

Vycházkový okruh   - cca  9,5 km

Z náměstí se vydáme západním směrem na Sušici. Při odchodu z náměstí míjíme vpravo historickou budovu radnice z r. 1597. Na křižovatce již nepokračujeme ve směru na Sušici, ale odbočíme doprava. Projdeme kolem někdejšího Spolkového domu (nyní Sokolovna). 

Z kaštanové aleje se nabízí rozhled na Šibeniční vrch, kopec Vinice,  starý hornický kostel sv. Mikuláše uprostřed hřbitova, krajinu v okolí Dobré Vody a na Hartmanice směrem k Železné Rudě. Silnice vedoucí do Tuškova byla vybudována v r. 1843 jako náhrada za starou sušickou silnici, která vedla  níže pod námi.

Cca 100 m za domem na konci aleje můžeme jít  přes pole a les do Tuškova, nebo  pokračovat asfaltovou  silnicí.

V Tuškově  uprostřed vsi (za autobusovou  zastávkou) odbočíme ze silnice vlevo na polní cestu, která nás přivede do vesničky Opolenec.

Tuškov (dříve Duschowitz), stejně jako víska Opolenec (Oppelitz) leží  640 m n.m. První zmínka je z roku 1436, později se staly součástí  panství hradu Kašperk a od r. 1584 náleží k majetku města Kašperské Hory.

Na okraji osady Opolenec stojí vpravo u cesty kaplička s lidovými malbami z 30. let minulého století. Obytné a hospodářské budovy si zde zachovaly svůj původní ráz.  Statek čp. 4 je rodným domem badatelky a spisovatelky Marie Frankové, roz. Illnerové.

Na návsi procházíme kolem kaple Archanděla Michaela a pokračujeme polní cestou vzhůru. Odtud je výhled na údolí horní Otavy, nad nímž se zvedá vpravo Radkovský vrch a za ním masiv hory Křemelná (1125 m n.m.). Vlevo pak vrch Spálený, na horizontu za Srním vrch Oblík a Jezerní hřbet.

Vlevo nad údolím Otavy se tyčí kopec Maierstein, východně od něj leží osada Kozí Hřbet a vypíná se masív Huťské hory (1187 m n.m.).

Stoupání je zakončeno křižovatkou lesních cest. Odbočíme vpravo na širší, kamenem zpevněnou cestu. Na louce mezi lesy jsou skryty bunkry – lehká vojenská opevnění vz. 37 z let 1936-38 vybudovaná proti hrozícímu nebezpečí fašismu.

Poté přejdeme opět starou asfaltovou silnici vedoucí  obcí Tuškov do Sušice. Pokračujeme v přímém směru po lesní cestě, která nás po delší době přivede na křižovatku

lesních cest. Tam nalezneme strom se svatým obrázkem,  vedle křížek a místo vhodné k odpočinku. Z tohoto bodu (733 m n.m.)  klesáme vpravo podél lesa. Sejdeme k můstku přes Opolenecký potok. Odtud se ve vzdálenosti cca 300 m nacházejí rýžovnické sejpy z doby, kdy se zde z náplavů získávalo zlato.

Cesta přes můstek a okolo bývalé hájovny nás přivede po zelené turistické značce na výšinu severně od Kašperských Hor. Na obzoru jsou šumavské vrcholy Pancíř či Můstek.

Stále po zelené značce se vracíme do města na náměstí, kterému dominuje arciděkanský kostel sv. Markéty.

Mapa naučných stezek a vycházkových okruhů zde ...