KAŠPERSKĚ HORY A OKOLÍ : KOSTEL SV. MIKULÁŠE V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Czech • Deutsch • English

Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Hřbitovní areál, nacházející se cca 1 km od Kašperských Hor, ukrývá jednu z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách. Jedná se o trojlodní baziliku sv. Mikuláše z počátku 14. století, která se do dnešní doby dochovala téměř v původní architektonické podobě.

Uvnitř kostela se dochovaly barevné fresky datované od 1. pol. 14. století, neporušené gotické arkády a malovaný prkenný strop z roku 1700 v hlavní lodi, který je dílem tehdejšího purkmistra A. V. Groffa.

Kaple sv. Anny

V blízkosti mohutného gotického chrámu sv. Mikuláše se nachází o poznání menší kaple zasvěcená ochranitelce rodiny a horníků – svaté Anně svaté Anny. Současná barokní podoba kaple pochází z roku 1757, samotné základy kaple však mohou být mnohem starší.

Historický hřbitovní areál

Obě stavby naleznete uprostřed starého hřbitova, jenž je zdoben převážně litinovými kříži z přelomu 19. a 20. století.

Prohlídky s průvodcem

Objevte krásy místního raně gotického skvostu a přijďte si poslechnout výklad průvodce. Od roku 2010 je kostel zpřístupněn široké veřejnosti formou komentovaných prohlídek s průvodcem.
Více informací o prohlídkách a časech naleznete na webu www.pamatkykasphory.cz

Kostel a kaple jsou majetkem katolické církve. Provozovatelem prohlídek je město Kašperské Hory. Vstupné do kostela je použito k pokrytí provozních nákladů.

¨

Text a foto: MěKIS Kašperské Hory 


Mapa

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Kašperské Hory
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ