Hřbitovní kaple sv. Anny v Kašperských Horách

Původně snad středověký karner, bývala dříve také oblíbeným poutním místem. Kapli barokně upravil a nástěnnou malbou vyzdobil pražský malíř Josef Hager v roce 1757. Barokní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava doplňuje hornický reliéf.

Areál hřbitova, zasazený do nádherného přírodního a krajinného prostředí, je zajímavý rovněž dochovanými starými kříži a náhrobky. Místo je dějištěm četných lidových pověstí.

Text: PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy


Mapa